fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument objaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa oraz obowiązki sklepu jako administratora danych. Sklep internetowy www.blueberryboutique.pl stosuje środki techniczne oraz rozwiązania organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych. W żadnym zakresie nie są one udostępniane osobom trzecim.
1. Administrator danych osobowych
Tomasz Suchocki
ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 1/5
76-200 Słupsk
NIP: 527-22-90-606
2. Przetwarzanie danych osobowych
Klient, który chce korzystać z usług sklepu internetowego www.blueberryboutique.pl zostanie poproszony o wypełnienie formularza zamówienia, w którym to jest zobowiązany podać swoje dane osobowe. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i realizacją zamówienia.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klienta są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:
• zarejestrowania się jako Klient sklepu internetowego,
• zawarcia umowy sprzedaży,
• dokonania płatności,
• dostarczenia zamówionego towaru,
• realizacji uprawnień konsumenckich.
4. Rodzaje danych
Aby prawidłowo wywiązać się z oferowanych usług sklep internetowy www.blueberryboutique.pl potrzebuje danych Klienta w tym:
• imię i nazwisko,
• adres do wysyłki towaru,

• adres e-mail i numer telefonu,
• informacje na temat płatności,
• dane firmy w przypadku realizacji zamówień przedsiębiorcy.
5. Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.
6. Warunki podania danych
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w chwili rejestracji w sklepie internetowym bądź w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a jednocześnie konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji przez sklep internetowy
www.blueberryboutique.pl.
7. Uprawnienia Udostępniającego swoje dane osobowe (Klienta)
➢ Udostępniający swoje dane osobowe (Klient) ma prawo żądania dostępu do nich i w każdej chwili może żądać ich poprawienia albo sprostowania. Klient, który założył konto w sklepie internetowym ma nieograniczony dostęp do swoich danych osobowych, które może w każdym czasie zmienić.
➢ W każdym czasie Udostępniający swoje dane osobowe (Klient) może wycofać zgodę na ich przetwarzanie bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczące celu przetwarzania co spowoduje, że zostanie usunięte konto Klienta w sklepie internetowym, a dane nie będą w dalszym ciągu przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na uprzednio dokonane czynności.
➢ W każdym czasie Udostępniający swoje dane osobowe (Klient) może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu tych danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na uprzednio dokonane czynności.
Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta w sklepie internetowym, a dane Klienta nie będą już przetwarzane.
➢ Udostępniający swoje dane osobowe (Klient) może zażądać aby sklep internetowy www.blueberryboutique.pl zaprzestał przetwarzania danych osobowych na czas określony lub w określonym zakresie, co zostanie zrealizowane niezwłocznie. Żądanie to nie wpłynie na uprzednio dokonane czynności.
➢ Udostępniający swoje dane osobowe (Klient) może zażądać aby sklep internetowy www.blueberryboutique.pl przekazał posiadane dane osobowe do innego administratora. W tym celu należy skontaktować się z administratorem przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego należy przekazać dane oraz ich zakres.
➢ W każdym czasie Udostępniający swoje dane osobowe (Klient) może zażądać od sklepu internetowego www.blueberryboutique.pl informacji o zakresie przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Realizując żądanie administrator poinformuje Klienta nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania o podjętych działaniach w tym zakresie.
8. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klienta przechowywane są tak długo jak jest on aktywny lub do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta następuje na żądanie Klienta, w przypadku wycofania zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
9. Bezpieczeństwo danych i ich powierzenie
Przetwarzając dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem internetowym www.blueberryboutique.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług m.in. w celu przygotowania zamówienia, realizacji płatności oraz dostarczania przesyłek. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom w celach marketingowych ani też w żadnych innych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zamówienia.
10. Cookies
Sklep internetowy www.blueberryboutique.pl korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
11. Uwagi końcowe.
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Sklep internetowy www.blueberryboutique.pl będzie informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim wykorzystywane są dane osobowe.
W przypadku wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt.
Aby skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub uzyskać informacje na temat Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych www.blueberryboutique.pl skontaktuj się z administratorem listownie, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail: biuro@blueberryboutique.pl.